Dolní Dvořiště – ukončení provozu

Dne 31.10.2018 dojde k ukončení provozu naší prodejny v Dolním Dvořišti. Bohužel prodejna byla z naší strany dlouhodobě dotována, systémová podpora pro zajištění služeb na venkově stále neexistuje, obec naši činnost odmítla podpořit a tak po několika dekádách opouštíme Dolní Dvořiště.

V posledních letech bohužel venkov zaznamenává zánik malých prodejen, hospod, pošt, služeb a tím zaniká společenský život na vesnici obecně. Podle šetření společnosti AC Nielsen loni v Česku ukončilo činnost 1082 prodejen o velikosti do 400 metrů čtverečních, z toho bylo 759 malých do 50 metrů čtverečních. Oproti předchozímu roku, kdy v této kategorii zaniklo 396 prodejen, to byl téměř dvojnásobek. Stát by měl stanovit priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb na venkově, potřebné, či nikoliv. Vesnická prodejna, to není jen o nákupu potravin. Odjakživa platilo, že prodejna na vesnici není jen místem nákupu, ale i místem pro setkávání lidí, komunikaci a poskytování doplňkových služeb. Vždyť, kde jinde se obyvatelé vesnice potkávají a prohodí řeč tak často, jako právě v prodejně. Jak si mají obyvatelé obstarat základní potraviny, když nemají auto nebo do vesnice nezajíždí autobus. Doba, kdy vesnická prodejna byla středobodem dění začíná být pryč a můžeme jen doufat, že z vládních počínání vyvstanou pevná rozhodnutí a obchody se na vesnici se opět vrátí.

 

Vlastní potravinářská výroba

Denně čerstvé podle tradičních receptur