Shromáždění delegátů

Jednota Kaplice oznamuje, že SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ družstva se bude konat v úterý dne 29. 5. 2018 od 8.15 hodin v restauraci U Ratolesti Český Krumlov.

PROGRAM:

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva mandátové komise

3) Změna stanov a rozhodnutí ve věci podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku (§777, odst. 5 zákona o obchodních korporacích)

4) Výroční zpráva o činnosti družstva za rok 2017

5) Zpráva kontrolní komise

6) Návrh na rozdělení zisku

7) Podnikatelský záměr na rok 2018

8) Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2018

9) Návrh na poskytování členských výhod 2018 – 2019

10) Diskuse

11) Zpráva návrhové komise, návrh na usnesení

12) Závěr

za představenstvo družstva

Ing. Jan Gušl, předseda představenstva

Vladimír Kozák,  místopředseda představenstva

Vlastní potravinářská výroba

Denně čerstvé podle tradičních receptur