Shromáždění delegátů družstva 2021

Jednota Kaplice oznamuje, že SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ družstva se bude konat ve středu dne 26. května 2021 od 8.30 hodin v sále Bistra Pučegl-catering Kaplice.

Program:

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva mandátové komise

3) Změna stanov v návaznosti na novelu zákona o obchodních korporacích

4) Výroční zpráva o činnosti družstva za rok 2020

5) Zpráva kontrolní komise

6) Návrh na rozdělení zisku (včetně návrhu rozpočtu fondu členů a funkcionářů pro rok 2021)

7) Podnikatelský záměr na rok 2021

8) Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2021

9) Návrh na poskytování členských výhod 2021 – 2022

10) Diskuse

11) Zpráva návrhové komise, návrh na usnesení

12) Závěr

Vlastní potravinářská výroba

Denně čerstvé podle tradičních receptur