Věrnostní čipová karta

Zákazníci, držitelé věrnostní čipové karty Jednoty Kaplice, mají možnost čerpat výhod z držení karty v podobě procentní slevy z nákupu a bonusu za zůstatek vkladů na věrnostní čipové kartě. Vyúčtování operací se provádí vždy měsíčně a bezplatně.

Sleva z ceny zboží

Sleva je přiznaná odstupňovaně z realizovaných nákupů zboží zakoupeného v jednom kalendářním měsíci v prodejnách Jednoty Kaplice, evidovaných na vydané věrnostní čipové kartě.

Zákazník – nečlen družstva

  • nákup do 5.000 Kč ………. sleva 1,0 %
  • nákup nad 5.000 Kč …….. sleva 2,0 %

Zákazník – člen družstva

  • nákup do 2.500 Kč ………. sleva 1,5 %
  • nákup do 5.000 Kč ………. sleva 2,0 %
  • nákup do 7.500 Kč ………. sleva 2,5 %
  • nákup nad 7.500 Kč …….. sleva 3,0 %

Bonus za denní zůstatek

Bonus je poskytován na dobu bez časového omezení, při minimální částce 1.000 Kč vkladu na věrnostní čipové kartě, evidované prostřednictvím věrnostní čipové karty.

Zákazník – nečlen družstva

  • zůstatek od 1.000 Kč ………………………………. bonus 0,2 %

Zákazník – člen družstva

  • zůstatek nad 1.000 Kč do 100.000 Kč ……. bonus 2,70 %
  • zůstatek nad 100.000 Kč ………………………… bonus 1,40 %

 

dobra-karta-set

Vlastní potravinářská výroba

Denně čerstvé podle tradičních receptur