Historie družstva

Bývalé ústředí družstva

Začátek historie družstva se váže k datu 8. 8. 1919, kdy se tehdy existující a I. světovou válkou zdecimované konsumní spolky sloučily v Jihočeské konsumní a úsporné družstvo pro Kaplici a okolí, zapsané společenstvo s ručením omezeným, které se v dalších letech úspěšně rozvíjelo a v Kaplici-nádraží vybudovalo v roce 1923 svůj první sklad, odkud zboží rozváželo vlastními povozy na prodejny. Před začátkem druhé světové války mělo družstvo 32 prodejen a přes 5 000 členů.

Po válce v roce 1946 přijala valná hromada s novými stanovami i nový název družstva Šumava, spotřební, výrobní a úvěrní družstvo v Kaplici. Do roku 1949 mělo družstvo 122 prodejen, pět pekáren, cukrárnu a řeznicko-uzenářskou výrobnu.

Padesátá léta nastolením státní teorie o družstvu jako nižší, zanikající formě státního vlastnictví, ukončila jeho další svobodný rozvoj. Zásahy státu do družstev a rozvíjení teorie, že družstva mají své místo jen na venkově a jsou předurčena k jeho zásobování, vedlo k nucenému předání městských prodejen a velkoobchodního skladu státnímu obchodu. Veškeré pozemky mohlo družstvo nabývat od státu jen do tzv. trvalého užívání a nikoliv do vlastnictví.  V roce 1956 družstvo přijalo jednotný název Jednota – lidové spotřební družstvo Český Krumlov se sídlem v Kaplici.

Sedmdesátá léta vlivem nedobré ekonomické situace napomohla ke zlepšení postavení družstev, jejichž předností byla svépomoc na úrovni člen – družstvo nebo družstev navzájem. V rámci tzv. sdružených prostředků s obcemi a socialistickými organizacemi byla umožněna výstavba nových provozoven.

Koncem osmdesátých let družstvo provozovalo 200 prodejen, z toho 10 pojízdných, tři hotely a několik desítek pohostinských zařízení. Udržela se také vlastní výroba uzenin a lahůdek. Družstvo provádělo výkup lesních plodů, ovoce a zvěřiny. V roce 1972 se změnil i název družstva na Jednota – lidové spotřební družstvo Kaplice.

V roce 1992 po provedené transformaci na nové ekonomické podmínky byl přijat současný název Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici. Ekonomická reforma se stala impulsem k zahájení procesu „zeštíhlení družstva“, který souvisel s ukončením činnosti provozoven veřejného stravování a řady prodejen včetně prodejen pojízdných, z důvodu jejich neefektivnosti. S výjimkou sortimentu stavebnin družstvo ukončilo provoz specializovaných nepotravinářských prodejen. Hlavní činností družstva se stalo uspokojování potřeb zákazníků v sortimentu potravinářského zboží s orientací na čerstvé potraviny a nepotravinářské zboží denní potřeby. Přestala platit zásada „zboží z Jednoty do každé samoty“.

V roce 1999 se družstvo stalo zakládajícím členem nákupní centrály COOP Centrum Praha a po 30-ti letém přerušení zahájilo velkoobchodní činnost v sortimentu suchého zboží, ovoce a zeleniny.

Slibný rozvoj družstva byl náhle zbrzděn v roce 2005 z důvodu expanze zahraničních maloobchodních řetězců. Ten se však podařilo překonat díky rozhodnutí realizace výstavby supermarketu Lipno, který předčil veškerá očekávání a dodnes se zde realizují nadstandartní výkony.

V současné době dochází k pokračující modernizaci vlastní maloobchodní sítě a uplatňování nových konceptů, které rozšiřují služby vybraných prodejen.

Historie spotřebních družstev

Historie družstevnictví se datuje od roku 1844, kdy bylo v anglickém Rochdale založeno první družstvo, Rochdalské družstvo spravedlivých průkopníků. Český lid poznal prospěšnost a význam družstevních myšlenek, krátce poté, kdy v roce 1847 vznikl Pražský potravní a spořitelní spolek. Družstevní organizace za tu dobu prošly různými politickými i společenskými změnami. Družstva jsou dnes v České republice opět nedílnou součástí demokratické společnosti.

Mezinárodní družstevní principy