Historie družstva

Bývalé ústředí družstvaZačátek historie družstva se váže k datu 8. 8. 1919, kdy se tehdy existující a I. světovou válkou zdecimované konsumní spolky sloučily v Jihočeské konsumní a úsporné družstvo pro Kaplici a okolí, zapsané společenstvo s ručením omezeným, které se v dalších letech úspěšně rozvíjelo, na místě současného velkoobchodu vybudovalo v roce 1923 svůj první sklad, odkud zboží rozváželo vlastními povozy na prodejny. V roce 1928 byl do skladu zaveden elektrický proud a v roce 1929 družstvo koupilo první nákladní automobil Saurer. Před začátkem druhé světové války mělo družstvo 32 prodejen a přes 5 000 členů.

Po válce, 5. 5. 1946 přijala valná hromada s novými stanovami i nový název družstva Šumava, spotřební, výrobní a úvěrní družstvo v Kaplici. Do roku 1949 mělo 122 prodejen, pět pekáren, cukrárnu a řeznicko-uzenářskou výrobnu.

Padesátá léta nastolením státní teorie o družstvu jako nižší, zanikající formě státního vlastnictví, ukončila jeho další svobodný rozvoj. Zásahy státu do družstev a rozvíjení teorie, že družstva mají své místo jen na venkově a jsou předurčena k jeho zásobování, vedlo k nucenému předání městských prodejen a velkoobchodního skladu státnímu obchodu. Veškeré pozemky mohlo družstvo nabývat od státu jen do tzv. trvalého užívání a nikoliv do vlastnictví.  V roce 1956 družstvo přijalo jednotný název pro družstevní obchod mimo Prahu a Brno: Jednota – lidové spotřební družstvo Český Krumlov se sídlem v Kaplici.

Sedmdesátá léta vlivem nedobré ekonomické situace napomohla ke zlepšení postavení družstev, jejichž předností byla svépomoc na úrovni člen – družstvo nebo družstev navzájem. Výstavbou získalo družstvo do vlastnictví dvě prodejny v Českém Krumlově, jednu v Kaplici a další mělo v pronájmu. V rámci tzv. sdružených prostředků s obcemi a socialistickými organizacemi byla umožněna výstavba nových provozoven.

Koncem osmdesátých let družstvo provozovalo 200 prodejen, z toho 10 pojízdných, tři hotely a několik desítek pohostinských zařízení. Udržela se také vlastní výroba uzenin a lahůdek. Družstvo provádělo výkup lesních plodů, ovoce a zvěřiny. V roce 1972 se změnil i název družstva na Jednota – lidové spotřební družstvo Kaplice. Dále vznikl Okresní svaz spotřebních družstev.

V prosinci roku 1992 po provedené transformaci na nové ekonomické podmínky byl v obchodním rejstříku zapsán název Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici. Transformace znamenala zásadní změnu obchodní filosofie, přístupu k zákazníkům a členům družstva. Ekonomická reforma se stala impulsem k zahájení procesu „zeštíhlení družstva“, který souvisel s ukončením činnosti provozoven veřejného stravování a řady prodejen včetně prodejen pojízdných, z důvodu jejich neefektivnosti. S výjimkou sortimentu stavebnin družstvo ukončilo provoz specializovaných nepotravinářských prodejen. Hlavní činností družstva se stalo uspokojování potřeb zákazníků v sortimentu potravinářského zboží s orientací na čerstvé potraviny a nepotravinářské zboží denní potřeby. Přestala platit zásada „zboží z Jednoty do každé samoty“. Družstvo se stalo zakládajícím členem nákupní centrály COOP Centrum Praha a po 30 letém přerušení zahájilo velkoobchodní činnost v sortimentu suchého zboží, ovoce a zeleniny. Vedle tradiční lahůdkářské výroby v Besednici byla nově zahájena pekařská výroba v Horní Plané.

Historie spotřebních družstev

Historie družstevnictví se datuje od roku 1844, kdy bylo v anglickém Rochdale založeno první družstvo, Rochdalské družstvo spravedlivých průkopníků. Český lid poznal prospěšnost a význam družstevních myšlenek, krátce poté, kdy v roce 1847 vznikl Pražský potravní a spořitelní spolek. Družstevní organizace za tu dobu prošly různými politickými i společenskými změnami. Družstva jsou dnes v České republice opět nedílnou součástí demokratické společnosti.

Mezinárodní družstevní principy

Vlastní potravinářská výroba

Denně čerstvé podle tradičních receptur