O družstvu

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici je významnou firmou působící v oblasti maloobchodu v okrese Český Krumlov a blízkém okolí. Jsme českým spotřebním družstvem s tradicí od roku 1919. Předmětem naší činnosti je maloobchod a velkoobchod potravinářským zbožím a zbožím denní potřeby. Zvláštní pozornost věnujeme sortimentu čerstvého zboží, ovoce a zeleniny            a chlazeného zboží. Významný prostor věnujeme nabídce potravin z našeho regionu. Zaměstnáváme bezmála 400 zaměstnanců.

Provozujeme 35 prodejen potravin v okrese Český Krumlov a blízkém okolí, velkoobchodní sklad koloniálem, chlazeným zbožím a velkoobchodní sklad ovocem a zeleninou v Kaplici-nádraží, nákladní autodopravu a autodílnu.

Jsme členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev a zakládajícím členem největší nákupní aliance v České republice, COOP Centrum Praha. S Regionální agrární komorou spolupracujeme v rámci projektu Chutná hezky. Jihočesky na podpoře regionálních výrobců potravin.

 

NAŠE POSLÁNÍ

Členům družstva a zákazníkům našich prodejen nabízíme široký sortiment zboží a služeb s důrazem na kvalitu, lidský přístup a poctivost prodeje. Zvláštní pozornost věnujeme nabídce čerstvého zboží a potravin z jižních Čech.

Obchodním partnerům poskytujeme kvalitní služby v oblasti maloobchodního a velkoobchodního prodeje potravin. Nabízíme férové jednání a dlouhodobou spolupráci.

Zaměstnancům vytváříme stabilní zázemí, silný sociální program, bezpečné a lidské pracovní prostředí. Investujeme do vzdělávání.

Vyznáváme principy odpovědného podnikání, navazujeme partnerství s městy a obcemi našeho regionu a společně podporujeme místní spolky, dětské zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce. Odpovědné chování je nedílnou součástí naší firemní filosofie. Významný důraz je především kladen na podporu sociální oblasti pro zaměstnance družstva, kteří mohou čerpat množství výhod sociálního programu, jako například týden dovolené navíc, příspěvek na dětský tábor, odměna pro bezplatné dárce krve, odměny k životnímu jubileu a výročí zaměstnaneckého poměru v družstvu.

Grafika1

AKTUÁLNĚ

PROJEKT I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektu Supermarketu COOP Lipno nad Vltavou, a to prostřednictvím energeticky úsporných opatření a využití OZE.

Cílem projektu je realizovat energeticky úsporná opatření a tím snížit náročnost provozu Supermarketu COOP Lipno nad Vltavou.

Mezi způsobilé výdaje projektu je zahrnuto: instalace FVE, zpětné získávání tepla, LED osvětlení, související elektroinstalace, zavedení energetického managementu a výdaje de minimis na zpracování energetického posudku.

PROJEKT II.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti supermarketů COOP.

Cílem projektu je instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy uvedených objektů a tím snížit náročnost vybraných supermarketů.