Pro členy

Přihlášku za člena družstva si můžete vyzvednout u pokladen na prodejnách Jednoty Kaplice nebo stáhnout z této stránky a vytisknout. Po vyplnění ji zašlete na ústředí (Jednota Kaplice, Kaplice-nádraží 86, 382 42 Střítež) nebo odevzdejte u pokladen našich prodejen.

Výhody členům družstva 2021 – 2022

1. Trvalé a jednorázové procentní slevy přiznané odstupňovaně s členem družstva realizovaných nákupů zboží v prodejnách družstva evidovaných jemu vydanou věrnostní čipovou kartou družstva, která slouží k ochraně jeho peněz, placení nákupů, vkládání a vybírání hotovosti a získávání bonusů z jím vložených finančních prostředků, když vyúčtování operací se provádí písemně měsíčně a bezplatně.

2. Úročení (s vyšší úrokovou mírou) půjček družstvu poskytovaných jeho členy sjednávaných při minimální půjčené částce 5.000 Kč na dvanáct a 10.000 Kč na šest měsíců, evidovaných zvláštní smlouvou. Výše úrokové míry je na základě pověření představenstva upravována dle aktuálních úrokových sazeb bank.

3. Bonus, na dobu bez časového omezení, při minimální půjčené částce 1.000 Kč, evidované prostřednictvím věrnostní čipové karty člena. Výše bonusu je na základě pověření představenstva upravována dle aktuálních úrokových sazeb bank.

4. Poukázky na slevu z nákupu členům, kteří nejsou držiteli věrnostní čipové karty.

 

Rozsah výhod členům

PLATNOST NÍŽE UVEDENÝCH SAZEB OD 1.12.2021

1. Sleva z nakoupeného zboží v jednom kalendářním měsíci při nákupu:

  • do 2.500 Kč …… sleva 1,5 %
  • do 5.000 Kč …… sleva 2,0 %
  • do 7.500 Kč …… sleva 2,5 %
  • nad 7.500 Kč .… sleva 3,0 %

2. Úročení půjček roční úrokovou mírou sjednaných na:

  • 12 měsíců …… úroková míra 3,10 %
  • 6 měsíců …..… úroková míra 2,60 %

3. bonus za denní zůstatek vkladů na věrnostní čipové kartě:

  • nad 1.000 Kč až do 100.000 Kč …… bonus 2,30 %
  • nad 100.000 Kč …… bonus 1,00 %

Podle rozhodnutí představenstva má člen družstva (který není držitelem věrnostní čipové karty, včetně podúčtu) možnost získat 2 poukázky na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 každá se slevou 100 Kč z jednorázového nákupu zboží nad 300 Kč. O tyto poukázky je nutno si požádat na sekretariátu družstva tel. 380 302 227 nebo na sekretariat@jednotakaplice.cz

Vlastní potravinářská výroba

Denně čerstvé podle tradičních receptur