Shromáždění delegátů 2020

Jednota Kaplice oznamuje, že SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ družstva se bude konat v úterý dne 23. 6. 2020 od 8.30 hodin v Bistru Pučegl – catering Kaplice.

PROGRAM:

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva mandátové komise

3) Výroční zpráva o činnosti družstva za rok 2019

4) Zpráva kontrolní komise

5) Návrh na rozdělení zisku

6) Podnikatelský záměr na rok 2020

7) Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2020

8) Návrh na poskytování členských výhod 2020 – 2021

9) Diskuse

10) Směrnice k Odměňování členů představenstva, kontrolní komise, ředitele a jiné plnění – návrh na doplnění

11) Zpráva návrhové komise, návrh na usnesení

12) Závěr

za představenstvo družstva

Ing. Jan Gušl, předseda představenstva

Vladimír Kozák,  místopředseda představenstva

Vlastní potravinářská výroba

Denně čerstvé podle tradičních receptur