Shromáždění delegátů

Jednota Kaplice oznamuje, že SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ družstva se bude konat v úterý dne 30. 5. 2017 od 8.15 hodin v restauraci U Ratolesti Český Krumlov.

PROGRAM:

1) Zahájení, volba komisí

2) Zpráva mandátové komise

3) Výroční zpráva o činnosti družstva za rok 2016

4) Zpráva kontrolní komise

5) Návrh na rozdělení zisku

6) Podnikatelský záměr na rok 2017

7) Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2017

8) Návrh na poskytování členských výhod 2017 – 2018

9) Diskuse

10) Zpráva návrhové komise, návrh na usnesení

11) Závěr

za představenstvo družstva

Ing. Jan Gušl, předseda představenstva

Vladimír Kozák,  místopředseda představenstva

Vlastní potravinářská výroba

Denně čerstvé podle tradičních receptur